Επιπλοκές στην Αγγειοχειρουργική. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ   Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Επιπλοκές στην Αγγειοχειρουργική. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος,
Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ., Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη