Επιπλοκές στην Αγγειοχειρουργική. ΑΟΡΤΟ-ΚΟΙΛΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ  Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 241!

Επιπλοκές στην Αγγειοχειρουργική. ΑΟΡΤΟ-ΚΟΙΛΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος, Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Αγγειοχειρουργός, Θεσσαλονίκη