Επιπλοκές μετά ουρολογικό χειρουργείο – λοιμώξεις Γ#Π 13!! Γ#Π 06!! Χ#Ε

Επιπλοκές μετά ουρολογικό χειρουργείο – λοιμώξεις

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Δ΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ,Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»