Επιπλοκές από τον αμφιβληστροειδή μετά από εγχείρηση καταρράκτη:Πότε παραπέμπουμε στον ειδικό?

Επιπλοκές από τον αμφιβληστροειδή μετά από εγχείρηση καταρράκτη:Πότε παραπέμπουμε στον ειδικό?

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ευάγγελος
Χειρουργός Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς ,τ. Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Μετεκπαιδευθείς εις Μ.Βρετανία (St Paul Eye Unit, Royal University Hospital)