Επιπλοκές από τη χρήση νεότερων αντιπηκτικών στο ουροποιητικό σύστημα. Εκτίμηση αιμορραγικού και θρομβωτικου κίνδυνου Νεότερα δεδομένα Γ#Π 02!! Γ#Π 06!! Γ#Π 07!!

Επιπλοκές από τη χρήση νεότερων αντιπηκτικών στο ουροποιητικό σύστημα. Εκτίμηση αιμορραγικού και θρομβωτικου κίνδυνου Νεότερα δεδομένα

ΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “Κωνσταντοπούλειου” Γενικού νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Αθήνα
ΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.ΡΌΔΟΥ