Επιπλοκές ακρωτηριασμών κάτω άκρου σε ασθενείς με χρόνια πάθηση Α#Η Χ#Ε Γ#Π 20!! Γ#Π 13!!

Επιπλοκές ακρωτηριασμών κάτω άκρου σε ασθενείς με χρόνια πάθηση

ΤΖΑΝΟΣ Ιωάννης – Αλέξανδρος
MD, Msc, Phd, FEBPRM, Επιμελητής Α΄ – Κλινική Φυσικής Ιατρικής Και Αποκατάστασης – ΓΝ ΚΑΤ, Αθήνα