Επιπλεγμένα Περιστατικά Μηχανικής Θρομβεκτομής Γ#Π 05!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24

Επιπλεγμένα Περιστατικά Μηχανικής Θρομβεκτομής

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ Επεμβατικός Ακτινολόγος - Νευροακτινολόγος Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Επεμβατικός Ακτινολόγος – Νευροακτινολόγος Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών