Επιλογή́ 1ης γραμμής θεραπείας στον μεταστατικό ΜΜΚΠ χωρίς οδηγές μεταλλάξεις 

Επιλογή́ 1ης γραμμής θεραπείας στον μεταστατικό ΜΜΚΠ χωρίς οδηγές μεταλλάξεις

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Παναγιώτης
MD,MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL,Αθήνα