Επιλογή αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο: Τι νεότερο από τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες;  

Επιλογή αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο: Τι νεότερο από τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρήγας,
Νεφρολόγος,Νεφρολογικό Κέντρο « Γ. Παπαδάκης»,, Γ.Ν. Νικαίας-Πειραιά