Επιληψία και συννοσηρότητες.Θεραπευτική Προσέγγιση .

Επιληψία και συννοσηρότητες.Θεραπευτική Προσέγγιση

ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Στυλιανή
Διευθύντρια ΕΣΥ, Νευρολογική Κλινική ,Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης