Επιλέγοντας την καταλληλότερη τεχνική σε: Αγγειοπλαστική στελέχους, τεχνική ενός stent σε διχασμό στελέχους Χ#Ε Γ#Π 24!! Γ#Π 02!!

Επιλέγοντας την καταλληλότερη τεχνική σε: Αγγειοπλαστική στελέχους, τεχνική ενός stent σε διχασμό στελέχους

ΜΙΛΚΑΣ Αναστάσιος , Αnastasios Milkas
M.D. PhD Επεμβατικός καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογίας, Ναυτικο Νοσοκομείο, Αθηνα