ΕπΙκτητη παθολογΙα της μήτρας  & Υπογονιμότητα .Ο ρόλος της Υστεροσκοπησης

ΕπΙκτητη παθολογΙα της μήτρας  & Υπογονιμότητα .Ο ρόλος της Υστεροσκοπησης

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος
MD, MSC, PhD,Γυναικολόγος – Μαιευτήρας , Ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,Συνεργάτης κλινικής ΡΕΑ, Αθήνα