Επικουρική ακτινοθεραπεία μαστού μετά  από εισαγωγική χημειοθεραπεία

Επικουρική ακτινοθεραπεία μαστού μετά  από εισαγωγική χημειοθεραπεία

ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ Αρετή
MD, PhD,Επιμ. Β΄ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Α.Ν. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Θεσσαλονίκη