Επικίνδυνες για τη ζωή οξεοβασικές διαταραχές. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη; 

Επικίνδυνες για τη ζωή οξεοβασικές διαταραχές. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη;

ΚΑΛΙΕΝΤΖΙΔΟΥ Μαρία
Νεφρολόγος , Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΝ Καβάλας