Επιθέματα στα διαβητικά έλκη Πανάκεια ή αναγκαιότητα Χ#Ε Γ#Π 09!! Γ#Π 15!!

Επιθέματα στα διαβητικά έλκη Πανάκεια ή αναγκαιότητα

ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ Σπύρος Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ
Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ