Επιδράσεις τεχνικής κινητοποίησης Mulligan  σε υποξύ πλάγιο διάστρεμμα ποδοκνημικής 

Επιδράσεις τεχνικής κινητοποίησης Mulligan  σε υποξύ πλάγιο διάστρεμμα ποδοκνημικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ιωάννης &συν
φοιτητής,Τμήμα Φυσικοθεραπειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)