Επιδημιολογία – Παθοφυσιολογία της Κρανιο-Εγκεφαλικής Κακωσης (ΚΕΚ)Χ#Ε Γ#Π 05!! Γ#Π 20!! Γ#Π 26!!

Επιδημιολογία – Παθοφυσιολογία της Κρανιο-Εγκεφαλικής Κακωσης

ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ Γεώργιος
Εντατικολόγος – Αναισθησιολόγος, Δ/ντης ΜΕΘ ΓΝ ΄΄Γ Γεννηματάς΄΄,Αθήνα