Επιδημιολογία-κόστος Διαβητικού ποδιού

Επιδημιολογία-κόστος Διαβητικού ποδιού

ΜΑΝΕΣ Χρήστος
Παθολόγος-Διαβητολόγος, ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΎ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ,Θεσσαλονίκης,Εκπρόσωπος Ελλάδας στην Διεθνή ομάδα Εργασίας για το Διαβητικό Πόδι