Επιδημία κατάχρησης Οπιοειδών φαρμάκων το παράδειγμα του Fentanyl 

Επιδημία κατάχρησης Οπιοειδών φαρμάκων το παράδειγμα του Fentanyl 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Παναγιώτης
MD, PhD, Ψυχίατρος, Επιμελητής Ψυχιατρικής 424 ΓΣΝΕ,Θεσσαλονίκη