Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Γ#Π 23!! Γ#Π 10

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

ΛΥΡΑ-ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μονάδα Ακτινοφυσικής- Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο- Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μονάδα Ακτινοφυσικής- Α’ Εργαστήριο ΑκτινολογίαςΑρεταίειο Νοσοκομείο- Πανεπιστήμιο Αθηνών BSc στη Φυσική ΕΚΠΑ 1970 Δίπλωμα Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού ΕΕΑΕ 1972 Επαγγελματική άδεια Φυσικού Ιατρικής 1974 M. Phil. In Medical Physics London University 1976 Ph.D. στην Ιατρική Απεικόνιση Υπερήχων ΕΚΠΑ 1982