Επηρεάζει το νέο ψηφιακό περιβάλλον τον τρόπο που σκεφτόμαστε; Οδεύουμε προς την “ψηφιακή νοημοσύνη”;   Does the new digital environment affect the way we think?   Are we heading towards “digital intelligence”?

Επηρεάζει το νέο ψηφιακό περιβάλλον τον τρόπο που σκεφτόμαστε; Οδεύουμε προς την “ψηφιακή νοημοσύνη”;   Does the new digital environment affect the way we think?   Are we heading towards “digital intelligence”?

Μπαρμπουτίδης Γεώργιος. Dr. George Barboutidis,
Civil Engineer | MSc Logistics | PhD, Research Associate CERTH/HIT, Θεσσαλονίκη