Επεμβατική Αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου με συνυπάρχουσα περιφερική νόσο Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Επεμβατική Αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου με συνυπάρχουσα περιφερική νόσο

ΤΡΙΑΝΤΗΣ Γεώργιος Καρδιολόγος-Διευθυντής Αιμοδυναμικό τμήμα-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ νοσοκομείο Αθήνα
Επεμβατικός Καρδιολόγος-Διευθυντής Αιμοδυναμικό τμήμα-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ νοσοκομείο Αθήνα