Επεμβατική Ακτινολογία στα Παιδιά   

Επεμβατική Ακτινολογία στα Παιδιά

ΘΑΝΟΣ Λουκάς
Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης Και Επεμβατικής Ακτινολογίας “Σωτηρια”, Αθήνα