Επεμβατική Ακτινολογία και αιμοκάθαρση Γ#Π 06!! Χ#Ε Γ#Π 15!! Γ#Π 24

Επεμβατική Ακτινολογία και αιμοκάθαρση

ΔΑΛΑΚΙΔΗΣ Απόστολος Επεμβατικός Ακτινολόγος Εξωτερικός Συνεργάτης Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Αθήνα
Επεμβατικός Ακτινολόγος Εξωτερικός Συνεργάτης Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Αθήνα