Επείγουσα Λαπαροτομία – Κατευθυντήριες Οδηγίες – Διάγνωση, Tαχεία εκτίμηση και Bελτιστοποίηση των συνθηκών 

Επείγουσα Λαπαροτομία – Κατευθυντήριες Οδηγίες – Διάγνωση, Tαχεία εκτίμηση και Bελτιστοποίηση των συνθηκών

ΑΡΕΘΑ Αδαμαντία
MD, MSc, PhD,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Πατρας