Επανεξέταση της παλαιάς σχέσης μεταξύ παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών νοσημάτων Γ#Π 02!! Γ#Π 09!!

Επανεξέταση της παλαιάς σχέσης μεταξύ παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών νοσημάτων

ΚΟΛΙΑΚΗ Χρυσή MD PhD Παθολόγος Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Λαϊκό Αθήνα
ΚΟΛΙΑΚΗ Χρυσή MD PhD Διδάκτωρ ΠανεπιστημίουΠαθολόγος Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Λαϊκό Αθήνα