Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών:  Νέοι και Διευρυμένοι Ρόλοι 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών:  Νέοι και Διευρυμένοι Ρόλοι 

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ Χρυσούλα
PhD, Ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ