Επαγγελματίες υγείας στην πανδημία COVID-19 από την επαγγελματική εξουθένωση στην ψυχική ανθεκτικότητα Γ#Π 13!! Ψ#Α Γ#Π 08!!

Επαγγελματίες υγείας στην πανδημία COVID-19 από την επαγγελματική εξουθένωση στην ψυχική ανθεκτικότητα

ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Δημόσιας ΥγείαςΑθήνα Senior Associate Editor Behavioral Medicine
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΣχολή Δημόσιας ΥγείαςΑθήνα Senior Associate Editor Behavioral Medicine George Koulierakis Associate ProfessorDepartment of Public Health Policy School of Public HealthUniversity of West AtticaAthens