Επίδραση της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας  στη γονιμότητα  

Επίδραση της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας  στη γονιμότητα 

ΜΠΟΣΔΟΥ Ιουλία
M.D., M.Sc., Ph.D.,Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ. ,Επιστημονική Συνεργάτιδα Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ,Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη