Επίδραση της κόπωσης στην απόδοση του χειρουργού Χ#Ε Γ#Π 15!!

Επίδραση της κόπωσης στην απόδοση του χειρουργού

ΒΛΑΣΤΟΣ Ιάκωβος
MD, MSc, Ορθοπαιδικός-Χειρουργός, Αθήνα