Επίδραση της αγγειακής προσπέλασης στην καρδιακή λειτουργία  

Επίδραση της αγγειακής προσπέλασης στην καρδιακή λειτουργία 

ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ Σπύρος
Αγγειοχειρουργός,Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠατρών