Επίδραση Προγράμματος  Φυσιοθεραπευτικής Παρέμβασης Στη Νευροαναπτυξιακή Έκβαση Πρόωρων Νεογνών Υψηλού Κινδύνου Κατά Τον 1ο Χρόνο Ζωης 

Επίδραση Προγράμματος  Φυσιοθεραπευτικής Παρέμβασης Στη Νευροαναπτυξιακή Έκβαση Πρόωρων Νεογνών Υψηλού Κινδύνου Κατά Τον 1ο Χρόνο Ζωης 

ΖΗΣΗΣ Φώτης & συν
φοιτητής του τμήματος Φυσικοθεραπείας Σπάρτης& συνεργατες , Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη, Ελλάδα,