Εξωσωματική γονιμοποίηση και αγγειακό ενδοθήλιο

Εξωσωματική γονιμοποίηση και αγγειακό ενδοθήλιο

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος
MD, PhD,Καρδιολόγος,Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,ΠΓΝ Αττικόν Αθήνα