Εξελίξεις στην Προληπτική Καρδιολογία Η φλεγμονή ως παράγοντας κινδύνου. Έχει νόημα η αξιολόγηση της; Γ#Π 13!! Γ#Π 02!!

Εξελίξεις στην Προληπτική Καρδιολογία Η φλεγμονή ως παράγοντας κινδύνου. Έχει νόημα η αξιολόγηση της;

ΒΡΑΧΑΤΗΣ Δημήτριος,
MD, MSc, PhD Καρδιολόγος – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου ,Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,