Εξελίξεις στην ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση. Τι πρέπει να γνωρίζει ο Γενικός γιατρός Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 13!!

Εξελίξεις στην ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση. Τι πρέπει να γνωρίζει ο Γενικός γιατρός

ΜΠΟΥΡΟΣ Δημοσθένης MD PhD FERS FAPSR FCCP Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Πνευμονολογικό κέντρο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
MD PhD FERS FAPSR FCCPΟμότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑΙατρικό Κέντρο Αθηνών PROF. DEMOSTHENES BOUROS MD PhD FERS FAPSR FCCPMEDICAL SCHOOL NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS MEDICAL CENTER