Εξειδικεύσεις και Υποειδικότητες στην Παθολογία

Εξειδικεύσεις και Υποειδικότητες στην Παθολογία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντώνιος
Ιατρός Παθολόγος, MD, MsC, PhD Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός,Αθήνα, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εταιρείας Παθολόγων Ελλάδoς (ΕΕΠΕ)