Εξειδίκευση στη χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού,Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Α.Π.Θ 

Εξειδίκευση στη χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού,Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Α.Π.Θ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Στυλιανός
καθηγητές χειρουργικής Α.Π.Θ ,Α΄Προπαιδευτική Χειρουργική Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη