Εν τω βάθει τραχηλικές φλεγμονές στον παιδιατρικό πληθυσμό Γ#Π 13!! Γ#Π 17!! Γ#Π 15!!

Εν τω βάθει τραχηλικές φλεγμονές στον παιδιατρικό πληθυσμό

ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ Αλέξανδρος ΩΡΛ Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο Κρήτη
ΩΡΛ Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο Κρήτη