Εντεροκολίτιδα από τροφικές πρωτείνες FPIES. Διεθνείς Ομοφωνίες 2017 Δ#Δ Γ#Π 17!!

Εντεροκολίτιδα από τροφικές πρωτείνες FPIES. Διεθνείς Ομοφωνίες 2017

ΣΑΞΩΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φωτεινή Παιδίατρος - Αλλεργιολόγος Συνεργάτης ΙΑΣΩ Παίδων τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ
Παιδίατρος – Αλλεργιολόγος Συνεργάτης ΙΑΣΩ Παίδων
τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ