Ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση των αναστολέων PARP στον καρκίνο των ωοθηκών  Updates on the Status on PARP Inhibitors in Ovarian Cancer  

Ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση των αναστολέων PARP στον καρκίνο των ωοθηκών  Updates on the Status on PARP Inhibitors in Ovarian Cancer 

ΜΠΙΖΙΩΤΑ Ειρήνη
MD,PhD,Παθολόγος- Ογκολόγος,Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Αλεξανδρούπολης