Ενημέρωση για την παθολογοανατομική διάγνωση ουροθηλιακών βλαβών  Update on the pathological diagnosis  of urothelial lesions 

Ενημέρωση για την παθολογοανατομική διάγνωση ουροθηλιακών βλαβών  Update on the pathological diagnosis  of urothelial lesions

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέας Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα