Ενεργός Παρακολούθηση στον Καρκίνο του Προστάτη Κ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 15!!

Ενεργός Παρακολούθηση στον Καρκίνο του Προστάτη

ΓΚΙΑΛΑΣ Ιωάννης Χειρουργός – Ουρολογος MD PhD FEBU Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς Αθήνα
Χειρουργός – Ουρολογος MD PhD FEBU Διδάκτωρ πανεπιστημίου Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς Αθήνα