Ενεργοποίηση του Συμπαθητικού στο Stress του Τραύματος Γ#Π 20!! Σ#Σ

Ενεργοποίηση του Συμπαθητικού στο Stress του Τραύματος

ΣΙΛΕΛΗ Μαρία Παθολόγος – Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Β Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη
Παθολόγος – ΕντατικολόγοςΕπιμελήτρια Α Β Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΘεσσαλονίκη