Ενδοστοµατικοί νάρθηκες και CPAP. Αντίπαλοι ή σύµµαχοι στη θεραπεία της υπνικής άπνοιας 

Ενδοστοµατικοί νάρθηκες και CPAP. Αντίπαλοι ή σύµµαχοι στη θεραπεία της υπνικής άπνοιας 

ΤΣΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος,Αθήνα International Certificant ,American Board of Dental Sleep Medicine , α