Ενδοσκοπική παρέμβαση, διακοπή αντιπηκτικών?

Ενδοσκοπική παρέμβαση, διακοπή αντιπηκτικών?

ΖΑΒΟΣ Χρήστος
Γαστρεντερολόγος – Διδάκτωρ Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη