Ενδοοικιακά αλλεργιογόνα: αλλεργία  στα κατοικίδια

Ενδοοικιακά αλλεργιογόνα: αλλεργία  στα κατοικίδια

ΚΟΥΛΟΥΡΗ Μαρία
Παιδίατρος Παιδοαλλεργιολόγος,Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,Ακαδημαϊκή Υπότροφος Αλλεργιολογίας , Α’ Π.Π.Κ, Αθήνα