Ενδοοικιακά αλλεργιογόνα: αλλεργία στα κατοικίδια 

Ενδοοικιακά αλλεργιογόνα: αλλεργία στα κατοικίδια 

ΚΟΥΛΟΥΡΗ Μαρία
MD, PhD, Παιδίατρος Παιδοαλλεργιολόγος,Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,Ακαδημαϊκή Υπότροφος Αλλεργιολογίας Α΄Π.Π.Κ,Αθήνα