ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ : Μπορούν να Θεωρηθούν Αιτία Καρκίνου Μαστού ή Προστάτη?

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ : Μπορούν να Θεωρηθούν Αιτία Καρκίνου Μαστού ή Προστάτη?

ΚΑΠΡΑΡΑ Αθηνά
MD, MSc, PhD, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος ,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Βέροια