Ενδοκρινικές παθήσεις, παχυσαρκία και ΣΔτ2. Υπάρχουν διασυνδέσεις και αιτιολογικές συσχετίσεις

Ενδοκρινικές παθήσεις, παχυσαρκία και ΣΔτ2. Υπάρχουν διασυνδέσεις και αιτιολογικές συσχετίσεις

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών