Ενδιαφέροντα περιστατικά ηλεκτροφυσιολογίας: Μαθήματα από το εργαστήριο για τον κλινικό ιατρό 

Ενδιαφέροντα περιστατικά ηλεκτροφυσιολογίας: Μαθήματα από το εργαστήριο για τον κλινικό ιατρό

ΚΑΤΣΑΡΑΣ Δημήτριος
MD, MSc,Επιμελητής Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος,Heart Rhythm Center, Γενική Κλινική ΙΑΣΩ